Vítejte na stránkách základní a základní umělecké školy BEZDREVSKÁ v Českých Budějovicích. Protože se nacházíme na sídlišti Vltava, říká se naší škole zkráceně VLTAVA. Ve 37 třídách máme 850 žáků na ZŠ a 310 žáků na ZUŠ.

Projekt PODPORA II

Od 1.2.2019 - 31.1.2021 je naše škola realizátorem projektu s názvem "PODPORA II" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011862, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Celková výše podpory činí 2 987 172 Kč.

Školní zpravodaj

Informace pro žáky 9. ročníků - PŘIJÍMAČKY

Kompletní informace naleznete zde.

2.2.2023 lichý týden

nejbližší prázdniny za: 1 den Pololetní prázdniny

3. února

Pololetní prázdniny

15. února

Třídní koncert žáků L. Izugrafové

16. února

Soutěž MŠMT hra ne keyboard školní kolo, aula 14.00 v aule

28. února

Přehlídka pěveckého oddělení aula 17.00 v aule

1. března

Přehlídka komorní a souborové hry, aula 18.00 v aule

Termín odevzdání přihlášek na SŠ

6. března

Jarní prázdniny

8. března

Mezinárodní den žen

19. března

Vstup ČR do NATO

22. března

Jarní koncert žáků ZUŠ, aula 18.00 v aule

Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu - krajské kolo, Trhové Sviny (Da Capo, Canzonetta)

Dětská scéna 2023 - OK, Klub Horká vana ČB

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 2.2.2023