Vítejte na stránkách základní a základní umělecké školy BEZDREVSKÁ v Českých Budějovicích. Protože se nacházíme na sídlišti Vltava, říká se naší škole zkráceně VLTAVA. Ve 37 třídách máme 850 žáků na ZŠ a 310 žáků na ZUŠ.

Projekt PODPORA II

Od 1.2.2019 - 31.1.2021 je naše škola realizátorem projektu s názvem "PODPORA II" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011862, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Celková výše podpory činí 2 987 172 Kč.

Školní zpravodaj

17.4.2024 S

Rudolf

nejbližší prázdniny za: 14 dní Svátek práce

17. dubna

Sběr papíru

18. dubna

Sběr papíru

19. dubna

OK Jihočeský zvonek, DDM ČB

20. dubna

Hrajeme s Orffem (Da Capo), Louny

22. dubna

Benefiční koncert pěveckých sborů pro Ledax, Kostel Palackého náměstí ČB 18.00 hod.

24. dubna

I. absolventský koncert žáků ZUŠ 18.00 hod. v aule

26. dubna

Krajská postupová přehlídka DPS (Da Capo), Konzervatoř ČB 15.00 hod.

1. května

Svátek práce

2. května

Třídní koncert žáků P. Hruškové 17.00 hod. v aule

5. května

Květnové povstání českého lidu

8. května

Den osvobození

9. května

Soustředění DPS Da Capo (9. - 12. 5. Chlum u Třeboně)

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Od 1.2.2023 - 31.1.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004160 s názvem „PODPORA IV“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 3 707 638,- Kč

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 17.4.2024