29.11.2023 S

Zina

nejbližší prázdniny za: 24 dní Vánoční prázdniny

2. prosince

Vánoční turné Petr Bende band (jako host vystoupí DPS Canzonetta), Metropol ČB od 19.00 hod.

5. prosince

Sběr papíru

6. prosince

Sběr papíru

7. prosince

Třídní koncert žáků N. Šímové v aule

Sběr papíru

9. prosince

Vánoční koncert Vox Novus - kostel Palackého náměstí v 16.00 hod.

11. prosince

Den otevřených dveří - vystoupení DPS Canzonetta, nádvoří školy v 17.00 hod.

12. prosince

Adventní koncert pro JU - Canzonetta, Vox Novus - Katedrála sv. Mikuláše ČB v 19.00 hod.

Třídní koncert žáků O. Strnadové v aule

14. prosince

Vánoční výchovný koncert pro MŠ - v 10.00 hod. v aule

Třídní koncert žáků E. Bendové a J. Šindeláře v aule

15. prosince

Vánoční koncert Da Capo, Piccolo - kostel Palackého náměstí ČB, 18.00 hod.

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Od 1.2.2023 - 31.1.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004160 s názvem „PODPORA IV“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 3 707 638,- Kč

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 29.11.2023