Unie rodičů - základní informace

je rodičovská organizace s asi 600 členy. Stanovy organizace jsou k dispozici na úřední desce školy - ostatní dokumenty.

Předseda: Vít Vejčík - kontakt: 723662113, vejcik@centrum.cz

Místopředsedkyně: Vendula Březinová - kontakt: 776336146, vendula.brezinova@seznam.cz

Stravovací komise: Josef Kuchař - kontakt: 723957493, kuchipepa@seznam.cz

  • děkuje za případné konkrétní a věcné připomínky ke stravování

Výchovná komise: Petr Ostapowycz - kontakt: 777044271, ostap@centrum.cz

Hospodář: Richard Kosiňski - kontakt: 777178647, rickos@seznam.cz

Zástupce zákonných zástupců žáků ve školské radě je:

  • Jiří Kressa

Třídní schůzky se konají vždy od 17.30 hodin na 1. stupni a od 18.00 h na 2. stupni v následujících termínech:

  • 18. 9. 2023
  • 27. 11. 2023
  • 18. 3. 2024 (jen 2. stupeň)
  • 27. 5. 2024

Zasedání Rady UR je v 16.45 h před třídními schůzkami ve sborovně školy.

Evaluační pohovor za 1. pololetí za účasti rodičů a žáků 1. - 5. ročníku v následujících termínech (dle rozpisu):

  • 5. 2. 2024
  • 7. 2. 2024

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 14.7.2024