Obecné informace o škole

Organizace školního roku 2023-2024

 • školní rok je od 4. 9. 2023 do 28. 6. 2024
 • jednotná přijímací zkouška na SŠ - čtyřleté obory s maturitou - 12. a 15. 4. 2024
 • jednotná přijímací zkouška na SŠ - pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia - 16. a 17. 4. 2024
 • jednotná přijímací zkouška na SŠ - všechny obory - náhradní termíny - 29. a 30. 4. 2024
 • přijímací zkoušky na SŠ - obory bez maturity od 22. 4. 2024 do 30. 4. 2024
 • talentové zkoušky na SŠ od 2. do 15. 1. 2024
 • talentové zkoušky na konzervatoře od 15. do 31. 1. 2024
 • podzimní prázdniny 26. a 27.10. 2023
 • vánoční prázdniny od 23. 12. 2023 do 2. 1. 2024
 • pololetní prázdniny 2. 2. 2024
 • jarní prázdniny od 11. 3. do 17. 3. 2024
 • velikonoční prázdniny 28. 3. 2024
 • zápis do 1. tříd 4. a 5. 4. 2024
 • ředitelské volno 29. 9. 2023
 • Den otevřených dveří a vánoční jarmark 11. 12. 2023

Vyučovací hodiny a přestávky

Vyuč. hodina Přestávka
0. 7.00 - 7.45 7.45 - 8.00
1. 8.00 - 8.45 8.45 - 8.55
2. 8.55 - 9.40 9.40 - 9.55
3. 10.00 - 10.45 10.45 - 10.55
4. 10.55 - 11.40 11.40 - 11.50
5. 11.50 - 12.35 12.35 - 12.45
6. 12.45 - 13.30 13.30 - 13.40
7. 13.40 - 14.25 14.25 - 14.35
8. 14.20 - 15.05 15.05 - 15.15
9. 15.15 - 16.00

Počty tříd a žáků

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje školu:

 • 459 žáků ZŠ na 1. stupni
 • 374 žáků ZŠ na 2. stupni
 • 310 žáků ZUŠ

Počet tříd:

 • 21 na 1. stupni
 • 16 na 2. stupni

Učební dokumenty

I. - IX. ročník - Školní vzdělávací program

Dotace hodin - 1.stupeň

třída 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r.
český jazyk 8 8 8 8 7
matematika 4 5 5 5 5
inf. technologie - - - 1 1
prvouka 2 2 3 - -
přírodověda - - - 1 2
vlastivěda - - - 2 2
hudební výchova 1 1 1 1 1
výtvarná výchova 1 2 2 1 2
pracovní činnosti 1 1 1 1 1
tělesná výchova 2 2 2 2 2
cizí jazyk - - 3 3 3
povinně volitelný 1 1 - - -
celkem 20 22 25 25 26

Dotace hodin - 1.stupeň - rozšířená výuka RVHv

třída 1.r. RhvŠ 2.r. RhvŠ 3.r. RhvŠ 4.r. RhvŠ 5.r. RvHv
český jazyk 8 8 8 7 7
matematika 4 5 5 5 5
inf. technologie - - - 1 1
prvouka 2 2 2 - -
přírodověda - - - 1 1
vlastivěda - - - 2 2
hudební výchova 1 2 3 2 3
výtvarná výchova 1 1 1 1 1
pracovní činnosti 1 1 1 1 1
tělesná výchova 2 2 2 2 2
cizí jazyk - - 3 3 3
povinně volitelný 1 1 - - -
celkem 20 22 25 25 26

Dotace hodin - 2.stupeň

třída 6.r. 7.r. 8.r. 9.r
český jazyk 4 4 4 4
matematika 4 4 4 5
cizí jazyk 3 3 3 3
další cizí jazyk - 2 2 2
občanská výchova 1 1 1 1
zeměpis 2 2 2 1
přírodopis 2 2 - 1
vých. ke zdraví a Bi. člověka - - 2 1
dějepis 2 2 2 2
fyzika 2 2 2 2
informační technologie 1 1 1 1
chemie - - 2 2
hudební výchova 1 1 1 1
výtvarná výchova 2 2 1 1
pracovní činnosti 1 1 1 1
tělesná výchova 2 2 2 2
volitelné předměty 1 1 2 2
celkem 28 30 32 32

Dotace hodin - 2.stupeň - rozšířená výuka

předmět 9.r. RvHv
český jazyk 4
matematika 5
cizí jazyk 3
další cizí jazyk 2
občanská výchova 1
zeměpis 1
přírodopis 1
vých. ke zdraví a Bi. člověka 1
dějepis 2
fyzika 2
informační technologie 1
chemie 2
hudební výchova 1
výtvarná výchova 1
pracovní činnosti 1
tělesná výchova 2
volitelné předměty 2
celkem 32

Volitelné předměty 1. a 2. stupeň

ročník název předmětu skupin
1. Dovedné ruce 2
1. Cvičení z anglického jazyka 4
1. Český jazyk hravě 1
2. Dovedné ruce 2
2. Cvičení z anglického jazyka 3
2. Český jazyk hravě 1
6. AJ konverzace 1
6. Domácnost 2
6. Informatika 1
6. Seminář z Př 1
6. Seminář z Z 1
6. Technické činnosti 1
7. AJ konverzace 1
7. Domácnost 1
7. Informatika 1
7. Pohybové hry - chlapci 1
7. Pohybové hry - dívky 1
7. Seminář z Př 1
7. Seminář z Z 1
7. Technické činnosti 1
8. AJ konverzace 2
8. Domácnost 2
8. Informatika 2
8. Pohybové hry - chlapci 1
8. Seminář z Př 1
8. Cvičení z matematiky 4
9. AJ konverzace 1
9. Domácnost 1
9. Hudební výchova 1
9. Informatika 1
9. Pohybové hry - dívky 1
9. Seminář z Př 1
9. Seminář z Z 1
9. Cvičení z Čj 4

Nepovinné předměty a kroužky na 1. stupni.

název ročník vyučující termín učebna
Hudební výchova I. Mgr. V. Míková úterý 11.50-12.35 č.95
Hudební výchova II. Mgr. V. Míková čtvrtek 11.50-12.35 č.95
Indiv. logopedická péče I. Mgr. S. Kořenářová čtvrtek 13.00 -14.00 č.34
Pohybové hry III.- IV. Mgr. A. Křížová středa 13.30-14.15 Tv č.133
Keramika III.- V. Mgr. K. Kratochvílová čtvrtek 13.00-14.30 č.103
Keramický kroužek III.-V. Mgr. K. Kratochvílová středa 14.00-15.30 č.103
Náboženství I.- V. Mgr.J.Mendel čtvrtek 13.00-14.00 č.10
Malý kuchtík I.- V. Beru kroužky pondělí 13.30-14.30 kuchyňka č.41
Sportovní kroužek I. J.Štarmanová pondělí 15.00-16.15 Tv č.132
Výtvarný kroužek I.-II. A.Žamberská úterý 15.00-16.15 č.22
Volejbal II.-V. Mgr. P. Bundová úterý,čtvrtek 14.00-15.00 Tv č.133
Veselá Věda I.-V. E. Smržová úterý 15.00-16.00 č.31
Míčové hry I.-II Bc.M.Chlumecká středa 15.00-16.15 Tv č.132
Výtvarné činnosti II.-IV. Mgr.K.Bolková středa 13.00-13.45 č.25
Crosspark I.-V. Starý pondělí 14.00-15.00 Tv č.131
Robotika IV.-V. Mgr. Jan Tvrz čtvrtek 13.00-14.30 č.216
Lepší angličtina-Starters IV.-V. B.Popielová pondělí 13.15-14.00 č.47
Lepší angličtina-Movers V.-VI. B.Popielová pondělí 14.10-14.55 č.47
První pomoc II.- V. Mgr. T. Vačkářová středa 13.00-13.45 č.10

Nepovinné předměty a kroužky na 2. stupni

název skupina vyučující termín učebna
Keramika 2. st. Mgr. K. Kratochvílová čtvrtek od 13.00 - 14.30 č.103
Lepší angličtina Flyers B. Moravcová čtvrtek 14.10-15.10 č.48
Lepší angličtina B1 Preliminary S. A. Haq pátek 14.10-14.55 č.48

ZUŠ - Hudební obor

Individuální výuka a skupinová výuka:

klavír, keyboard, housle, kytara, kontrabas, příčná flétna, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, bicí nástroje, sólový zpěv

Kolektivní výuka:

přípravná hudební výuka, sborový zpěv, komorní zpěv, pěvecké sbory Piccolo, Da Capo, Canzonetta, Canzona a Vox novus

ZUŠ - Dramatický obor

přípravná dramatická výchova, dramatická průprava,dramatika a slovesnost, přednes

Kontakt

Základní škola a základní umělecká škola

Bezdrevská 3, 370 11 České Budějovice
telefon: 38 55 24 203
fax: 38 570 21 60

e-mail: zs@zsvltava.cz

Zřizovatel: Město České Budějovice
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 00666131
DIČ: CZ 00666131

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 14.7.2024