Charakteristika třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, ČB

Třída s rozšířenou výukou hudební výchovy (hudební třída) je profilovaná třída v 1. – 5. ročníku.

V hudební třídě klademe hlavní důraz na rozvíjení kreativity a tvůrčího potenciálu žáků. Snažíme se o maximální rozvoj hudebních schopností a dovedností žáků prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových aktivit, které jsou provázány a navzájem se doplňují.

První stupeň představuje jakousi “hudební dílnu“. Žáci hrají na flétnu a další jednoduché nástroje, zažívají radost při společném muzicírování v hodinách, během koncertů i dalších aktivit. Výuka je podporována praktickými činnostmi v předmětu sborový zpěv a hra na nástroj. Tyto předměty jsou pro žáky povinné.

Časová dotace pro třídu s RVHv:

  • 3 hodiny hudební výchovy (dopolední výuka) – ZŠ
  • 1 hodina hra na nástroj (1. tř. hra na zobcovou flétnu) a 1 hodina sborového zpěvu (odpolední výuka) – ZUŠ

Pro přijetí do hudební třídy je třeba absolvovat malou talentovou zkoušku v den zápisu, při které jsou posuzovány předpoklady pro výuku (zazpívání písně, vytleskání rytmického úryvku, zájem o hudební činnosti).

O zařazení do hudební třídy rozhodne ředitel školy na základě vyhodnocení těchto zjištění.

Proč podporovat nadstandardní vzdělávání hudební výchovy?

Hudba a aktivity s ní spojené (zpěv, tanec, pohyb, rytmická výchova, hudební teorie, hra na nástroj) mají velmi pozitivní dopad na vývoj dětské osobnosti a psychiky. Všechny činnosti mají i hluboký sociální rozměr. Podporují a posilují empatické cítění, smysl pro spolupráci, rozvoj sebevědomí a sebedůvěry dítěte. Nelze opomenout ani relaxační aspekt, který má vliv na motivaci k učení i k životu vůbec.

Zájemci o třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy kontaktují před zápisem p. zástupkyni ředitele pro ZUŠ Mgr. V. Míkovou – telefon 607 770 388, 385 702 120 nebo e-mail: mikova@zsvltava.cz

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 14.7.2024