22.3.2023 sudý týden

Leona

nejbližší prázdniny za: 15 dní Velikonoční prázdniny

22. března

Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu - krajské kolo, Trhové Sviny (Da Capo, Canzonetta)

Dětská scéna 2023 - OK, Klub Horká vana ČB

26. března

Soustředění Vox Novus, hudebna

28. března

Den učitelů

31. března

OK soutěž MŠMT ve hře na EKN - ZUŠ Sinfonie, Hluboká nad Vltavou

1. dubna

Soustředění Vox Novus 1. - 2. 4., hudebna

3. dubna

Zahájení sběru pomerančové kůry

6. dubna

Velikonoční prázdniny

7. dubna

Den vzdělanosti

12. dubna

Velikonoční benefiční koncert - Vox Novus, Canzona, kostel Palackého náměstí, ČB 18.30

21. dubna

Soustředění Da Capa , aula 13.00 - 17.30 hod. v aule

24. dubna

OK Jihočeský zvonek, DDM Č. Budějovice

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 22.3.2023