Ohlédnutí za vánočními koncerty sborů

V uplynulých dvou týdnech se uskutečnily vánoční koncerty všech sborů, které na naší škole působí. V kostele na Palackého náměstí proběhl 10. prosince vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Canzona (sbormistryně P. Nová), 17. prosince zde zazpíval DPS Canzonetta (sbormistryně P. Nová), pomyslnou štafetu převzal 19. prosince DPS Da Capo (sbormistryně O. Strnadová). V úterý 20. prosince také v kostele zazpíval pěvecký sbor Vox Novus (sbormistryně P. Nová). Vánoční koncerty zakončili svým vystoupením naši nejmenší zpěváčci z DPS Piccolo (sbormistryně N. Šímová) v aule ZŠ a ZUŠ. Velké poděkování patří korepetitorkám sborů – L. Izugrafové, V. Peškové a M. Nové.

247305861

školní zpravodaj / 4.led 2023 V. Míková

Školní zpravodaj

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 2.2.2023