Comenius - informace

PROJECT COMENIUS 1 ##Sharing culture across borders (Podílení se na kultuře přes hranice) Tento projekt se uskuteční v letech 2005 – 2008. Partnerskými školami v projektu jsou: The Warriner School, Banbury, Bloxham, Oxfordshire, the UK (škola koordinující celý projekt) Juan Ramon Jimenez School, Moguer, Huelva, Spain ZS a ZUS Bezdrevska, České Budějovice, Czech Republic Publiczne Gimnazjum, Bialystok, Poland Bergvisskolan, Bergvik, Halsingland, Sveden Giovanni Pascoli School, Giorgio Jonico, Puglia, Italy ###Téma projektu: Společný projekt zahrnuje průzkum a výměnu nápadů, které se týkají podobností a rozdílů v kulturním dědictví se zaměřením na důležité umělce, hudebníky a spisovatele a na lidové umění. První rok projektu bude zaměřen na vizuální umění /lze zkoumat zrakem/, druhý na mluvené a psané slovo a třetí na hudbu. ### Kdo bude projekt zpracovávat? Projekt budou zpracovávat přihlášení a vybraní žáci naší školy za pomoci pedagogů, jazykem prezentace bude angličtina. Během tříletého období se na jednotlivých školách, které se projektu účastní, odehrají setkání žáků a učitelů, kteří budou na projektu pracovat. Na těchto setkáních proběhne výměna prezentací a aktivní zhodnocení činnosti. Tyto schůzky budou také jedinečnou příležitostí k navázání přátelství s žáky a studenty zúčastněných škol z dalších pěti zemí Evropské Unie. ##Projektový kalendář pro školní rok 2005/2006 ###Do konce září 2005 získat pedagogy, kteří se účastní práce na projektu zaslat škole, která projektové práce koordinuje jméno českého umělce z oblasti vizuálního umění ( umění, které lze zkoumat zrakem) umělec by měl být: reprezentantantem kultury naší země, snadno dohledatelný na Internetu v běžných knihovnách a vybrán tak, aby byl zajímavý pro žáky, kteří budou projekt zpracovávat koordinační škola pak zašle zpět každé partnerské škole jméno umělce z jiné země pro zpracování do projektu ###Do 14.prosince 2005 práce žáků na prezentaci určeného umělce v mateřštině (1.stupeň) a v anglickém jazyce (2.stupeň) za použití široké mediální a metodické základny (např. obrázky, fotografie, plakáty, psané slovo, scénky, videozáznam atd.) výstava originálů ve škole, popř. i na jiném místě uložení kopií do „kufříků" a připraveny k předání partnerským školám. ###Leden 2006 uskuteční se první schůzka v partnerské škole ve Španělsku, kde bude zhodnoceno dosud provedené a připravena žádost o prodloužení projektu na další školní roce partneři si vymění prezentační materiál ( „kufříky") z první části projektu partneři se navzájem budou informovat o jméně dalšího umělce z oblasti vizuálního umění (tentokrát z vlastní země), jehož prezentaci připraví v této druhé části projektu po návratu do svých škol připraví partneři výstavu všech prezentací, které obdrželi na schůzce ve Španělsku ###Do 14.února 2006 vybrat třídy či skupiny žáků, kteří se budou podílet na prezentaci vybraného umělce a vybrat metody prezentace ###Do konce května 2006 příprava prezentace vybraného umělce (může být i žijící), lze použít jakékoli metody vytvoření společného dotazníku pro zhodnocení toho, jak žáci projekt pochopili, vyhodnocení jak projektu tak konečného produktu porovnání výsledků tohoto dotazníku a jeho použití během plánování další části projektu na schůzce v lednu 2007 ###Červen 2006 partnerské školy se sejdou, aby si vyměnily materiály („kufříky"), bude provedena prezentace všech konečných produktů vyhodnocení projektu a příprava projektu pro školní rok 2006/2007 schůzka se uskuteční v České republice, a to v naší škole, termín konání schůzky bude upřesněn schůzky se z každé partnerské školy zúčastní 2 pedagogové a 4 žáci či studenti, kteří zajistí prezentaci vlastního projektu přidání materiálů do „kufříků" zahájení procesu vytvoření společné webové stránky pro projekt Comenius ###MNOHO ZDARU PŘI NAPLŇOVÁNÍ PROJEKTU !!!

školní zpravodaj / 13.zář 2005

Školní zpravodaj

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 29.11.2023