Zapojení do projektu KROUŽKY PRO JIHOČECHY

Smyslem projektu je to, aby rodiče i přes mnohdy nepříznivou finanční situaci mohli dopřát dětem školní a mimoškolní aktivity. V případě naší školy je to zejména návštěva školní družiny a vzdělávání v ZUŠ. Pokud jde o další zájmové aktivity, je nutné vždy se obrátit na organizátora akce.

Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji, a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte:

  • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ nebo
  • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo
  • pobírána dávka „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě nebo
  • pobírána dávka pěstounské péče „Odměna pěstouna“ nebo
  • pobírána dávka pěstounské péče „Příspěvek při pěstounské péči“,

a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Výše uvedené postačuje prokázat pouze u jednoho z rodičů/zákonných zástupců/pěstounů dítěte.

Další informace je možné získat na: https://krouzkyprojihocechy.cz/pro-rodice/zakladni-informace.

První etapu žádostí ukončíme dne 30. 11. 2023.

školní zpravodaj / 22.čer 2023 P. Němeček

Školní zpravodaj

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 17.4.2024