Vítejte na stránkách základní a základní umělecké školy BEZDREVSKÁ v Českých Budějovicích. Protože se nacházíme na sídlišti Vltava, říká se naší škole zkráceně VLTAVA. Ve 37 třídách máme 850 žáků na ZŠ a 310 žáků na ZUŠ.

Školní zpravodaj

Den otevřených dveří spojený s vánočním jarmarkem,

který se uskuteční v pondělí 12. 12. 2022 od 15.30 do 18.00 hodin. Všichni mají možnost nahlédnout do tříd 1. stupně, ZUŠ, oddělení školní družiny, odborných pracoven 2. stupně včetně přístavby, informačního centra, auly, školní jídelny a kuchyně. V řadě místností lze vyzkoušet různé činnosti a různé prostředky výuky. V 17 hodin zazpívá pod vánočním stromem na školním dvoře pěvecký sbor Da Capo. Po celou dobu bude probíhat vánoční jarmark.

Srdečně zveme všechny rodiče stávajících i budoucích žáků a přátele školy a těšíme se na Vaši návštěvu!

Informace pro žáky 9. ročníků - PŘIJÍMAČKY

Kompletní informace naleznete zde.

10.12.2022 lichý týden

Julie

nejbližší prázdniny za: 13 dní Vánoční prázdniny

10. prosince

Vánoční koncert Canzona, kostel Palackého náměstí 17.00 hod.

12. prosince

Zpívání pod vánočním stromem na nádvoří školy - Da Capo

Vánoční jarmark a den otevřených dveří

14. prosince

Vánoční koncert pro MŠ v aule

Třídní koncert žáků L. Bílkové v aule

15. prosince

Třídní koncert žáků O. Strnadové v aule

17. prosince

Vánoční koncert Canzonetta, kostel Palackého náměstí ČB v 18.00 hod.

18. prosince

Česká mše vánoční - JF, Vox Novus, Canzona v 16.00 a 19.00 - kostel sv. Anny

19. prosince

Vánoční koncert Da Capo, kostel Palackého náměstí ČB v 18.00

20. prosince

Vánoční koncert Vox Novus, kostel Palackého náměstí ČB v 19.00

Třídní koncert žáků S. Habrové v aule

21. prosince

Vánoční koncert Piccolo v aule

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 10.12.2022