Vítejte na stránkách základní a základní umělecké školy v Českých Budějovicích. Naše škola se nachází na sídlišti Vltava a proto se jí tady u nás říká zkráceně ZŠ VLTAVA. Ve 36 třídách máme 817 žáků na ZŠ a 310 žáků na ZUŠ.

Projekt Podpora rozvoje jazykové gramotnosti na ZŠ Bezdrevská

Cílem projektu ve shodě s cílem opatření 2.4. IROP je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Projekt je zaměřen na jednu z klíčových kompetencí, a to komunikaci v cizích jazycích, když využívá stávající kvalitní konektivitu školy a připojení k internetu i fyzickou dostupnost učebny v přízemí objektu školy a jeho bezbariérovost. Plánovaným výstupem projektu je modernizace 1 odborné učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a pořízeno vybavení jazykové laboratoře včetně nábytku pro 24 žáků, jako doplňková aktivita bude realizována zeleň v areálu školy formou výsadby, výhodou je stávající aktivní zapojení školy do sítě Ekoškol. S ohledem na to, že není potřeba dále zvyšovat konektivitu školy a dělat rozsáhlejší opatření zajišťující bezbariérovou dostupnost je projekt ekonomicky efektivnější s dalšími srovnatelnými projekty. Moderní technologie, které budou v nové jazykové laboratoři využívány, současně budou podporovat zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Prostřednictvím modernizovaného materiálně technického vybavení, kdy vznikne jazyková laboratoř, dojde k významnému zvýšení míry možností interaktivity pro výuku cizích jazyků včetně možností vzdáleného přístupu ke studijním materiálům pro samostudium žáků, když díky použitým technologiím mohou být rozvíjeny všechny čtyři klíčové kompetence související s cizím jazykem: mluvení, poslech, čtení i, psaní. Cílem je také využít v jazykové laboratoři vysokou modularity použití výukových materiálů a zúročit tak dosavadní přípravu PP, a také umožnit širší propojení s dalšími školami formou kooperací a sdíleným využíváním výstupů projektu.

Rozpočet projektu: 3.137.681,59 Kč

Výše podpory: 2.823.913,43 Kč

Neplánované ředitelské volno dne 25. a 26. 10. 2021

Vzhledem k vývoji šíření coronaviru v naší republice a zejména pak v naší oblasti doporučil zřizovatel školy po projednání s KHS stanovit žákům na dny 25. a 26. 10. 2021 ředitelské volno. Toto doporučení respektuji a na výše uvedené dny ředitelské volno uděluji. Takové volno jsme původně neplánovali. Mělo by však pomoci brzdit šíření viru. Všem žákům bude na tyto dny oběd automaticky odhlášen. Další podrobnosti sdělí v nejbližších dnech třídní učitelé a rovněž budou na těchto stránkách.

Děkuji za pochopení.

Pravoslav Němeček, ředitel školy


DNES MÁME PRÁZDNINY!

Podzimní prázdniny

27. října

Podzimní prázdniny

28. října

Den vzniku samostatného československého státu

6. listopadu

festival Musica Orbis Gloria - HAMU Praha - ŽS Vox novus

17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii

20. listopadu

Společný koncert PS Canzona a PS Regina ve Vodňanech

24. listopadu

Podzimní koncert žáků ZUŠ 18.00 v aule

12. prosince

Vánoční koncert PS Canzona - kostel Palackého nám. v 16.00 hod.

13. prosince

Vystoupení Canzonetty na Dnu otevřených dveří - aula 17.00 hod. v aule

15. prosince

Vánoční koncert pro MŠ - aula 10.00 hod. v aule

18. prosince

Vánoční koncert DPS Canzonetta - kostel Palackého nám. 17.00 hod.

20. prosince

Vánoční koncert DPS Piccolo - aula 17.00 hod. v aule

21. prosince

Vánoční koncert DPS Da Capo - kostel Palackého nám. 17.00 hod.

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 27.10.2021