ORGANIZACE VÝUKY OD 30. 11. 2020 – 2. STUPEŇ

Příchod do školy

Škola se otvírá v 7.35 hodin. Ke vstupu mohou žáci využít kromě hlavního vchodu i vchod boční (vpravo od hlavního vchodu při pohledu zepředu). Přezují se a odloží svrchní oděv v šatní skříňce. Po vstupu do třídy si řádně umyjí ruce a desinfikují si ruce.

Vyučování

Výuka probíhá dle rozvrhu třídy stanoveného na začátku školního roku. Při tělesné výchově žáci necvičí, ale odcházejí na venkovní procházku dle pokynů učitele. Při hudební výchově se nezpívá. V hodinách, kde docházelo k dělení třídy (např. cizí jazyk), bude toto prováděno trochu jiným způsobem a to tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd. O konkrétním postupu budou žáky informovat třídní učitelé. Žáci 6. ročníku a 7. A, B budou mít prezenční výuku vždy sudý týden, lichý týden bude výuka distanční. Žáci 8. ročníku a 7. C, D budou mít prezenční výuku v lichý týden (začínají 30. 11.), sudý týden bude výuka distanční. Žáci 9. ročníků se učí prezenčně trvale se změnou, kdy 6. vyučovací hodina končí vždy ve 13:20, aby se v jídelně netvořily fronty na oběd. Z provozních a technických důvodů bude distanční výuka nově realizována ve stejných časových intervalech jako prezenční výuka ve škole (1. h 8:00-8:45, 2. h 8:55-9:40, 3. h 10:00-10:45, 4. h 10:55-11:40, 5. h 11:50-12:35, 6. h 12:45-13:30).

Školní stravování

Školní jídelna poskytuje služby v běžném režimu, tedy v době od 11.45 h do 14.00 h a nabízí výběr ze dvou jídel. Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, konzumují oběd v jídelně, ostatní si ho vyzvedávají do jídlonosičů u výdejního okénka (jdou přímo k okénku z pravé strany – pohled zepředu). V jídelně je povinnost nosit roušku kromě doby přímé konzumace. Dále je nutné zajistit, aby nedocházelo k prolínání žáků různých tříd. Žáci si musí sednout samostatně nebo ke spolužákům ze své třídy. Ve školní jídelně se každý strávník zdržuje pouze nezbytnou dobu. Při příchodu do jídelny je nutné si umýt a desinfikovat ruce. Všem žákům, kteří se stravují ve školní jídelně a budou se vzdělávat prezenčně, budou obědy na daný týden automaticky přihlášeny. Žáci na distanční výuce si musí oběd přihlásit.

školní zpravodaj / 0. 0000 P. Němeček

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 18.9.2021