Informatika je nauka o zacházení s informacemi.

Naším smyslem je pěstovat pozitivní vztah, orientační smysl a naučit se s nimi rozumně nakládat.

AKTUÁLNÍ ZADÁNÍ

9. ročník

TINKERCAD

TINKERCAD & CODEBLOCK

Zdrojový kód (návod)

  1. Crazy shape - sestav a vyzkoušek program podle návodu. Na základě této inspirace sestav 2. program, který vytvoří "řetěz".
toplist