Vítejte na stránkách základní a základní umělecké školy v Českých Budějovicích. Naše škola se nachází na sídlišti Vltava a proto se jí tady u nás říká zkráceně ZŠ VLTAVA. Ve 36 třídách máme 817 žáků na ZŠ a 310 žáků na ZUŠ.

Projekt Comenius

Sharing culture across borders## (Podílení se na kultuře přes hranice) Partnerské školy: - The Warriner School, Banbury, Bloxham, Oxfordshire, the UK (škola koordinující celý projekt) - Juan Ramon Jimenez School, Moguer, Huelva, Spain - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice, Czech Republic - Publiczne Gimnazjum, Bialystok, Poland - Bergvisskolan, Bergvik, Halsingland, Sveden - Giovanni Pascoli School, Giorgio Jonico, Puglia, Italy Téma projektu: Společný projekt zahrnuje průzkum a výměnu nápadů, které se týkají podobností a rozdílů v kulturním dědictví se zaměřením na důležité umělce, hudebníky a spisovatele a na lidové umění. První rok projektu byl zaměřen na vizuální umění /lze zkoumat zrakem/, druhý na mluvené a psané slovo a třetí na hudbu. Kdo projekt zpracovává? Projekt budou zpracovávají přihlášení a vybraní žáci naší školy za pomoci pedagogů, jazykem prezentace je angličtina. Během tříletého období se na jednotlivých školách, které se projektu účastní, odehrají setkání žáků a učitelů, kteří na projektu pracují. Na těchto setkáních probíhá výměna prezentací a aktivní zhodnocení činnosti. Tyto schůzky jsou také jedinečnou příležitostí k navázání přátelství s žáky a studenty zúčastněných škol z dalších pěti zemí Evropské Unie.

Provoz školy od 1. 9. 2021

Provoz základní školy, základní umělecké školy a školní družiny

Výuka bude od 1. 9. 2021 probíhat dle platného rozvrhu a bez omezení. Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

  • pro všechny žáky je stanovena povinnost zakrýt si ve společných prostorách ochranným prostředkem dýchací cesty dle opatření MZd (respirátor min. ffp2)

  • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, dezinfekce, rozestupy, větrání…)

  • po skončení vyučování se nezdržovat ve škole ani na školním dvoře

  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je omezen, možný je jen v nezbytně nutných případech po domluvě s vedením školy nebo zaměstnanci školy

Provoz školní jídelny

Stravování pro žáky školy je bez omezení a probíhá dle vnitřního rozpisu. Při návštěvě školní jídelny je nezbytné dodržet následující podmínky:

  • mít nasazený respirátor mimo dobu konzumování stravy

  • před vstupem si umýt a vydezinfikovat ruce

  • sedat si se žáky ze stejné třídy

  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky (využívat volné stoly)

  • při čekání na výdej jídla dodržovat rozestupy alespoň 1,5 m (dvě a půl dlaždice na podlaze)

Provoz školního poradenského pracoviště

Individuální práce s klientem ve školském poradenském pracovišti (psychologové, výchovní poradci, sociální a speciální pedagog ...) je realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

Testování

Testování se týká všech žáků základní školy, kteří doposud neabsolvovali očkování v plném rozsahu (žáci nad 12 let a ukončení očkování minimálně před čtrnácti dny) nebo prodělali Covid 19 před méně než 180 dny nebo mají platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Všechny tyto skutečnosti však musí doložit svému třídnímu učiteli. Testování prostřednictvím PCR testů bude provedeno dne 1. 9. a 6. 9. 2021. Výsledky budou známy druhý den a budou zaslány přímo zákonným zástupcům na kontakt, který uvedli škole. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).

Odkaz na materiály MŠMT k testování: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/


nejbližší prázdniny za: 10 dní Den české státnosti

20. září

Srdíčkové dny

28. září

Den české státnosti

27. října

Podzimní prázdniny

28. října

Den vzniku samostatného československého státu

17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii

23. prosince

Vánoční prázdniny

31. ledna

Vysvědčení - 1. pololetí

4. února

Pololetní prázdniny

28. února

Jarní prázdniny

14. dubna

Velikonoční prázdniny

30. června

Vysvědčení

1. července

Letní prázdniny

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 18.9.2021