Stravování žáků v karanténě - důležité upozornění

Vzhledem k tomu, že dochází v jednotlivých případech k porušování závazných pravidel a právních předpisů při stravování a odběru obědů u žáků, kteří jsou v karanténě, sděluji následující: Žáci s nařízenou karanténou (netýká se očkovaných žáků) nemohou navštěvovat školu a tudíž se nemohou stravovat ve školní jídelně. Nemohou ve školní jídelně ani osobně vyzvedávat stravu do jídlonosičů. Nemohou jim je vyzvedávat ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba. Z toho je zřejmé, že vyzvedávat jídlo mohou žákům pouze osoby, které nejsou v izolaci nebo karanténě a které nejsou nemocné. V tomto případě je doba určená pro vyzvednutí oběda od 11.00 h do 11.30 h.

Věřím, že budete tato pravidla dodržovat a tím pomůžete udržet provoz školy v režimu prezenční výuky.

Děkuji.

P. Němeček ředitel školy

školní zpravodaj / 6.říj 2021

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 30.11.2021