Poznáváme naše sousedy - projekt 5.C

Minulý rok jsme měli projekt Cestujeme po světě, který jsem ve větší míře pro žáky připravila. Protože projekt žáky bavil, rozhodla jsem se pro ně v 5. třídě uspořádat projekt Poznáváme naše sousedy, ve kterém byly aktivní skupinky žáků a učitel již byl jen jako pozorovatel, případný poradce. Musím své žáky velmi pochválit, jak se zhostili své situace v nelehké době. Své projekty (vybraný sousední stát) vypracovali během distanční výuky a po návratu během 2h odprezentovali. Bylo vidět, že je distanční výuka posunula i v IT znalostech a dovednostech. Od první skupiny až po poslední docházelo k prezentačnímu zdokonalování a my tak měli možnost zopakovat a hlouběji nahlédnout do zeměpisných znalostí Rakouska, Německa, Polska, Slovenska a České republiky. Mnohdy byl program doplněn o pracovní list, který žáci pro spolužáky vytvořili, či malou ochutnávku lokálního produktu.

031917138215184151691261011714

školní zpravodaj / 21.čer 2021 tř. učitelka Martina Hanzalová

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 27.10.2021