Provoz školy od 1. 9. 2021

Provoz základní školy, základní umělecké školy a školní družiny

Výuka bude od 1. 9. 2021 probíhat dle platného rozvrhu a bez omezení. Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

  • pro všechny žáky je stanovena povinnost zakrýt si ve společných prostorách ochranným prostředkem dýchací cesty dle opatření MZd (respirátor min. ffp2)

  • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, dezinfekce, rozestupy, větrání…)

  • po skončení vyučování se nezdržovat ve škole ani na školním dvoře

  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je omezen, možný je jen v nezbytně nutných případech po domluvě s vedením školy nebo zaměstnanci školy

Provoz školní jídelny

Stravování pro žáky školy je bez omezení a probíhá dle vnitřního rozpisu. Při návštěvě školní jídelny je nezbytné dodržet následující podmínky:

  • mít nasazený respirátor mimo dobu konzumování stravy

  • před vstupem si umýt a vydezinfikovat ruce

  • sedat si se žáky ze stejné třídy

  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky (využívat volné stoly)

  • při čekání na výdej jídla dodržovat rozestupy alespoň 1,5 m (dvě a půl dlaždice na podlaze)

Provoz školního poradenského pracoviště

Individuální práce s klientem ve školském poradenském pracovišti (psychologové, výchovní poradci, sociální a speciální pedagog ...) je realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

Testování

Testování se týká všech žáků základní školy, kteří doposud neabsolvovali očkování v plném rozsahu (žáci nad 12 let a ukončení očkování minimálně před čtrnácti dny) nebo prodělali Covid 19 před méně než 180 dny nebo mají platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Všechny tyto skutečnosti však musí doložit svému třídnímu učiteli. Testování prostřednictvím PCR testů bude provedeno dne 1. 9. a 6. 9. 2021. Výsledky budou známy druhý den a budou zaslány přímo zákonným zástupcům na kontakt, který uvedli škole. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).

Odkaz na materiály MŠMT k testování: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/


ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 18.9.2021