Oslavy 20.výročí založení školy

Základní škola a Základní umělecká škola slaví ve školním roce 1999/2000 20 let od svého otevření. V rámci těchto oslav se 29. září 1999 konala v Kulturním středisku vltava_news žákovská akademie. Dvě dopolední představení shlédla téměř tisícovka žáků, večerní pak téměř 800 rodičů a dalších hostů. Mezi nimi byla i vedoucí odboru školství Úřadu města Českých Budějovic. Mgr. Renata Fyrbachová a pracovnice Školského úřadu v Českých Budějovicích Mgr. Anna Březinová a Mgr. Dana Kováčová. Dne 30. září 1999 měli rodiče a ostatní zájemci možnost navštívit školu při dni otevřených dveří. K vidění byly všechny učebny včetně odborných a rodiče tak mohli shlédnout své děti přímo při vyučování. Školu navštívila téměř stovka zájemců, mezi nimi i ředitel Školského úřadu v Českých Budějovicích Mgr. Pavel Zeman. O den později se uskutečnila slavnostní pedagogická rada a společenský večer v prostorách školní jídelny. Zúčastnilo se jí na 200 současných i bývalých pracovníků školy. Mezi hosty byl i Mgr. Petr Friebel, inspektor České školní inspekce. Výročí otevření školy se stalo náplní jedné strany deníku Jihočeské listy ze dne 1. 10. 1999. U příležitosti tohoto významného výročí připravila škola propagační předměty, které je možné zakoupit v kanceláři školy.

školní zpravodaj / 29.zář 2000

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 26.10.2021