Příspěvek na postiženou Asii

Ani naší škole - žákům a zaměstnancům - nebyl lhostejný osud obyvatel Asie, kteří byli postiženi přírodní katastrofou. Celkem se nám podařilo shromáždit 9 316,- Kč. Žáci a učitelé přispívali buď přímo (vybráno bylo 5 901,- Kč) nebo prostřednictvím různých aktivit, při nichž byla vybrána zbývající částka 3 415,- Kč. Těmito aktivitami byly turnaje ve volejbalu, přehazované a florbalu pro třídy 2. stupně. Vybíráno bylo dobrovolné startovné (celkem 1 922,- Kč). Dále byly žáky a pedagogy ZUŠ uspořádány koncerty pro rodiče. Na nich bylo vybráno (dobrovolné vstupné) 1 493,- Kč. Celková částka byla zaslána na konto Adry, č. 85558555/0300 var. symbol 777.

školní zpravodaj / 2.lis 2005

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 26.10.2021